Sai Baba Special Video Editing in Alight Motion | Alight Motion Status Editing New | Sai Baba Video


 

नमस्कार भावांनो 


स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन Blog मध्ये तर भावांनो आजच्या या Blog मध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्ही कशा प्रकारे Sai Baba Special Video Editing करू शकता तर भावांनो ते शिकण्यासाठी तुम्ही हा Blog शेवटपर्यंत वाचा!!!तर भावांनो तुम्हाला अशा प्रकारे Beat Sync Status Video Create करायचा असेल तर Simply तुम्हाला जे आपला Beat Mark Project आहे ते तुम्हाला खालच्या Beat Mark Box वर Click करायचं आहे आणि ते Redirect होऊन तुमच्या Alight Motion App मध्ये Open होऊन जाईल आणि त्यानंतर तुम्हाला ते Import करुन घ्यायचं आहे!!!
Beat Mark Project Import केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला Red Colour चे Beat Mark दिसुन जातील तिथे तुम्हाला Starting ला आपण जे Overlay Video आहे ते Add करायचं आहे आणि तुम्हाला ते आपल्या Beat Mark नुसार सेट करायचं आहे आणि त्यानंतर जे आपला Emoji PNG आहे ते Add करून सेंटर मध्ये Adjust करायचं आहे भावांनो तुम्हाला Overlay आणि इतर सर्व काही Material खाली दिलेल्या Download All Material Box वर मिळुन जाईल त्यावर Click करुन तुम्ही Materail Download करा!!!तर भावंनो तुम्ही आता Overlay आणि Emoji Add केले असेल त्यानंतर तुम्हाला समोर जेवढे पण Beat Mark आहेत त्या सर्व दोन Beat Mark च्या मधात तुम्हाला जे काही तुमच्या जवळ Model चे Photos आहेत ते शेवटपर्यंत Add करायचे आहे!!!
आणि त्यानंतर सर्व Images Add केल्यानंतर तुम्हाला जे आपले Shake Effects आहेत ते Apply करून घ्यायचं आहे तर तुम्हाला Simply खाली दिलेल्या Shake Effect च्या Box दिसुन जाईल त्यावर Click करायचं आहे आणि ते Redirect होऊन तुमच्या Alight Motion App मध्ये Open होऊन जाईल आणि त्यानंतर तुम्हाला ते Import करुन घ्यायचं आहे!!!तर भावांनो आता तुम्हाला Shake Effect च्या Project वर येऊन Shake Effect Copy करायचं आहे आणि ते तुम्हाला Song च्या Beat Mark नुसार Shake Effect Apply करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर जे Shadow Effect आहे ते तुम्हाला Add करायचे आहे आणि त्यानंतर जे Om Sai Ram Name PNG आहे ते तुम्हाला Add करून घ्यायचं आहे तर तुमचा पुर्णपणे Status Video Create झाला आहे तर तुमचा Logo आहे ते तुम्हाला Add करायचे आहे आणि Simply Share च्या Option वर Click करून Status Save करायचं आहे तर भावांनो आजच्या Blog मध्ये एवढचं भेटुयात पुन्हा एका नवीन Blog मध्ये!!! .

Click To Download

।। धन्यवाद ।।


 

Post a Comment

Previous Post Next Post